Fokkerij

Stal Schep
Fokkerij

passie en emotie

Bij Stal Schep staat fokkerij synoniem voor passie en emotie, deze arbeidsintensieve tak van het bedrijf wordt met zeer veel passie bedreven en ieder geboren veulen is een stimulans om door te gaan met deze prachtige tak binnen de hippische wereld.

Hoewel passie een prachtige emotie is, zal binnen de fokkerij een zakelijke blik tevens noodzakelijk zijn om tot goede keuzes te komen. Enkel de beste merries zetten wij in voor ons fokprogramma, want het uitgangsmateriaal is naar ons idee van cruciaal belang. Om onze talentvolle jonge merries niet verloren te laten gaan voor ofwel de sport ofwel de fokkerij maken wij tevens gebruik van embryo transplantatie en ICSI om op deze manier sport en fokkerij hand in hand te laten gaan.

Hieronder ziet u een impressie van merries die ingezet worden voor de fokkerij.