Air Nike Z Air Jordan Z Argentinus
Mandoline
Centerfold Z Chellano Z
Nulora S
Vesta Z Vigo d'arsouilles Nabab de Reve
Illico d'arsouilles
Pleasure Jumbo Jet
E. Prinzessin
Info
Air Max Z

Air Max Z is een opvallende verschijning niet in de laatste plaats om zijn bijzondere kleur die hem ook wel de naam 'spikkel' oplevert. Naast zijn kleur valt Air Max tevens op met zijn gemakkelijke galoppade en enorme vermogen. Geen hindernis lijkt te hoog voor deze zoon van Air Nike Z die zelf uitkomt op 1.50 niveau. Moeder Vesta Z liep zelf 1.40 en lijkt haar springmanieren onverminderd door te geven aan haar nakomelingen.

Air Max Z is ongecompliceerd en een zeer plezierig paard op stal en in de omgang en is voor zowel voor de professionele ruiter als voor de amateur die een hogere proef wil rijden een zeer geschikt paard. 

Air Max Z werd geboren in de stal van Egbert Schep en na zijn opleiding bij Stal Schep vertrok hij als 5 jarige naar de stal van Bart de Bruijn die inmiddels 1.50 geclasseerd is met Air Max Z